kaniyasor

kaniyasor.WordPress.com

KÜRDLERİN ULUSAL SİYASETTEN UZAKLAŞMASI TC’DEN YANA TAVIRDIR

Posted by kaniyasor 17 Temmuz 2018

k.y.Kani Yao – 17.07.2018

Kürdlerin Türkiyelilik siyasetini icra etmesi TC sömürgeciliğine meşruiyet kazandırmak anlamına gelir. TC sömürgeciliğini meşrulaştırmak  teslimiyeti onaylamaktır.  Bu onay Kürdlerin TC’nin kapıkulu olması şeklinde sonuç verecektir. Kürdleri TC’ye yem yapan golıkler utansın!

Kürdlerin sırtını Kürdistan’a yüzlerini Ankara’ya çevirmelerinde Kürdlerin payına düşen bir kazanım yoktur ve esaretin kabulü anlamına gelir. Böyle bir siyasal davranışın ne stratejik ve de taktik anlamı olur.

Kürdlerin TC’nin stratejik çıkarları doğrultusunda yönlendirilmesi, baştan beri  TC’nin derin  planı dahilinde ve uzun vadeli olarak gerçekleşti. Diyeceksiniz ki, başta “demokratik birleşik Kürdistan” umudu yaratılarak start verildi TC’ye yem edilmek nereden çıktı?

Bin kere lanet olsun, işte oradan çıktı! Kürdler ne hale geldiler biliyor musunuz? Faşist TC’ye yönlendirilen Kürdler kendi sorunlarını unutup faşist TC’nin muhalefet ve iktidar sorunlarını konuşuyorlar!

Ne zamana kadar Kürdlerin Türkiyenin siyasal koruculuğuna soyunmasına tahammül edelim? Kürdler kendilerini korkuluk gibi TC’ye malzeme yapmasaydılar sorun en doğru biçimde çözülecekti.

Bir zamanlar Yunanistanı korkuluk olarak göstererek ayakta kalmaya çalışan TC, 1970’lerden sonra Kürdleri korkuluk olarak gösterip ırkçı Türkleri siyasette canlı hale getirdiler.

Ne zamana kadar Kürd partileri kendilerini bu şekilde kullandırmaya devam edecekler acaba?

Biz olayı bu açıdan değerlendirmedikçe biz birbirimizin yakasına yapışmaya devam edeceğiz.

TC’nin istediği yürüyüş tarzını ve  TC ile danışıklılığı terk edip sorunu çağdaş anlamda ele alarak dünya insanlığıyla birlikte sorunu bölge güç dengeleri içinde ele alınmalıydı.

Sorunu doğru ele alan tüm arkadaşlarımız ya dışlandılar ya da infaz edildiler. TC Kürdlerin sübjektif yapılanmalarının içinde çok etkin olduğundan dolayı belirsiz infazlar, kaza süsleri ne arasanız var…

TC, Kürdlerde var olan çatışmalı kültürden yararlandı. Yoksa işgalci ve talancı TC  kolay kolay Kürdler arasında düşmanlık tohumlarını ekemezdi.

Her ne hikmetse Kürd siyaset tekeli ne zaman ki, Kürd ulusal sorununu terk edip, Türkiye’nin birliğinden bahsetmeye başladıktan, Kürdlerin kendi kaderlerini belirleme hakkından vazgeçmesinden sonra Türkiye sosyalistleri Kürdlerle dayanışmaya başladılar!

Devletin derin ilişkileri sırıtıyor, bunu objektiflerimizle görebiliyoruz. Bu durumlar siyasal kelime oyunlarıyla örtülecek gibi değil.

Doğru tavır faşist sistemi tanımamaktır. Muhalefeti iktidar kadar ırkçı olan sistemlerde çağdaş insanlar, taraflardan birini tercih etmezler.

CHP ve MHP’in başına atanan müdürler Ergenekon yapısıyla koalisyon kurarak yeni bir aşamaya gelen Ak Pari iktidarını desteklemeyi amaçlamaktadırlar.

Demokrasi showları göstermeliktir. Türkiye kimsenin konuşamayacağı bir faşist sisteme kavuşturmak temel hedefleridir.

Bu uyurgezer toplumda demokratlar bulunmaz. Muhalefet ve iktidar partisi TC derin yapısının projesine göre hareket ederler. Ak Parti, ekseriyeti Sünnî İslam gericiliği taraftarı olan toplumun desteğini almaya müsait bir partidir. Ergenekon yapılanmasının aynı yönteme devam ederek TC’nin stratejik hedefi için kamuoyu oluşturdu.

Bu durum TC faşist diktatörlüğüne tırmanma planı gereğidir. İktidar ve muhalefet ilikisi ve çelişkisi iyi ile kötü arasındaki tercih değil, iki faşist eğilim arasındaki diktatörlüğe tırmanma gayrtidir. Bir tarafı Selanik sevdalı, diğer taraf Mekke çöl karanlığı sevdalıdır. Hangi taraf kazanırsa kazansın biz işbirlikçi unsurların yüzünden birz kaybederiz.

Siyaset üzerinden Türklük/Türkiyelillik aşısı yemiş unsurların TC’nin paralelinde Kürd ulusal sorununa tavır alması tesadüf değildir, projeli bir olaydır.

Kürdlerin geneli İslam üzerinden kendine ihanete eğilimliyken, Selanik dini üzerinden ihanet yarışına katılım TSK Genel Kurmayının merdiven altı başarısıdır.

Muhalefeti iktidarı kadar tehlikeli bir Türkiye vardır karşımızda. Seçim sonucu  Faşist TC sistemine işlerlik kazandırmak için sunulan bir dopingdir. Muhalefet unsurlarının iktidarlaşması mevcut AKP iktidarından daha az tahribat yaratmaz.

TC faşist sistemine işlerlik kazandırmak TC ile derin bağlantıları olan parti ve şahısların görevidir. Kürd milletini TC’nin kapıkulu durumuna düşürenlerin vermesi gereken hesapları vardır. İhanetin sevimsiz yüzüne tükürmek her Kürdün görevi olmalıdır diye düşünüyoruz.

Köleci toplum geleneğinin devam ettiği, din ve siyaset manyağı olmuş geri toplumlarda her kes kendi necasetinden yarattığı kendi putunun/tabusunun tetikçisidir.

Rabbim bu müşriklere akıl fikir versin, kendi kötülüklerinden ve kendi elleriyle inşa ettikleri kendi savaş cehenneminden korusun.

Reklamlar

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

CEPÇİ RECEP REZALETİ KEMALİST REZALETİN DEVAMIDIR

Posted by kaniyasor 10 Temmuz 2018

k.y.Kani Yado – 10.07.2018

TC Başbuğu Cepçi Recep, bundan sonra  Başkan Recep olarak adlandırılacak. Kemalizm’e yeşil gömlek giydirerek kendi sistemine ilk adımını attı.

Türkiye, Kürdüyle Türküyle, sağıyla, soluyla ve her cins zerzevatıyla tek tanrılı siyasete alıştırılmış durumda olduğu için Başkanlık Sistemine geçişte zorlanmayacağı her haliyle belli oluyor.

Yüzyıllarca talancı Osmanlı düzenine hasret kalan  Müslüman Türkiye toplumu nihayet kendine uygun Başkanlık Sistemi’ne kavuştu. Tabucu toplum tarafından ilâhlaştırılan Cepçi Recep Tayyip, toplumun başında çoban olmakta hiç zorlanmayacaktır.

TC, daha önce Kürdleri de tekçiliğe alıştırmış, tek tanrılı siyasetin müridi haline getirmiştir. Kürdlerin bu halleriyle Cepçi Recep’in tekçi anlayışına itiraz etmeleri gülünç olmaz mı?

Şirkler coğrafyası dediğimiz coğrafyamız, çöl zihniyetiyle yaşamayı inançsal bir zorunluluk olarak kanıksadığı için tek tanrılı siyasetlerin şabanizmine veya başkanlık sistemine yabancı değildir.

İradeleri taptıkları kendi tabu/şirkleri tarafından ellerinden alınan böyle toplumlarda diktatörlere esir düşmek her zaman olanaklıdır. Yani bunun koşulları her zaman vardır.

Nihayet çöl vahşetinden ilham alan Recep Tayyip Ümmeti küfür nizamı saydığı Kemalist Şabanizmine yeşil gömlek giydirdi!

Kemalist Şabanizmi çöl rengiyle aktif hale getiren Cepçi Recep askeri sistemlerde ve faşist parti ve örgütlerde görüldüğü gibi emir ve talimat usulüyle meclis üyelerini, adalet ve idarî kurumlarını ve medya gücünü kendi denetimine alarak Osmanlı padişahı unvanına kavuştu.

Tam zırtoca bir başkanlık!

Bundan sonra çanak yalayıcısı medya kalemleri de tek tanrılı siyaset gereği tek tip düşünecek, tek bayraklı olacak, tek vatan cephesi olacak. Atatürk denen babaları da bunu istiyordu.

Ak Parti Devleti’nin kemik artıkları peşinde olan muhafazakâr kesim emir ve talimatla hareket edecekler. Vicdanı hür kesim tamamıyla halk ile bağı kopacaktır.

Kemalizm tarafından Kürdlerden ve Türklerden Şaban’laştırılan insanların komedi alanında yarattıkları zenginliği inkar etmeyeceğiz. Gıdasını derin devletten alan Şabanizm,  toplumu sağa yatırmak için solda, toplumu sola yatırmak için sağda cambazlık yaptı.

Öyle cambazlıklar yaptı ki,  Osmanlı şeriat Mezarlığı sakinleri olan Türkleri, Kürtleri ve her kesi kendine benzetti. Yalnız insanları mı? Hayır, her şeyi kendi rengine boyadılar. İnsanlar Şabanca bakar, Şabanca düşünür Şabanca icra eder. Kendilerine benzetilen derin Kürd şabanlar Cepçi Recep ile anlaşarak bizim Selo’yu da rehin aldırmadılar mı? Yani tam Aziz Nesin’lik komedi konular!

Çöl vahşet inancının bir yaşam tarzı olarak kanıksandığı koşullarda, Şirkler ve halk gericilerden yana olur. Bu ortamda çağdaş azınlık belirleyici olamaz. Bu güne kadar Kemalist ordu silahın gücüyle bu üfürükçüleri etkisiz hale getirmişti.

Kemalist ordu şimdi üfürükçülerle ittifak yapmış durumdadır. Denge bozuldu. Selahattin Demirtaş halk tarafından sevildiği için telaşa düşen TC derin devleti, derin Kürdlerden icazet alarak Başkan Selo’yu rehin aldığı her haliyle belli oldu!

Sonuna kadar Başkan Selo’nun yanında olacağız. Derin Kürdler tarafından eş başkanlıktan azledildiği zaman da yanındaydık ve yanında olduğumuzu gördükleri için geri adım atmışlardı…

Türkiye’de 24 Haziran Başkanlık Seçimi’nin sonucunu mahalle üfürükçüleri belirledi. Türk toplumu bu sonucu devlet vesayetinden kurtulduğu nedeniyle değil, dincilerin, cincilerin zaferi olarak kutluyor.

Gerici Alicilerin karşıtlığında geliştirilen gerici Sünnî çoğunluğun iktidarı demokratik zafer olarak kendini tanıtsa da, demokratik görünme esprisi dinci bir toplumun tilki hilesidir.

Müslüman Alici gericilerde ve Sünnî gericilerde tek adam yönetim zihniyeti bilinçaltında yerleşik olduğu Türk ve Kürt parti ve örgütlerinin “tek Tanrılı siyasete eğilimli olduklarından belli oluyor” desek yanılmayız.. “

Mitolojilerde tek Tanrının emri olmadan bir yaprak bile kımıldanmaz, yağmur taneleri meleklerle Allah deyu deyu yere indirildiği masalı toplumun ekseriyetinde kanıksanmıştır.

Yahudilikten kopamayan Müslüman toplumlar kurtuluşu Hızır’da, Ali’de, Yezit’te, Osman’da arar. Bu yüzden TC devleti zora düştüğünde onların tepesine Hızır’ın Yahudî çamurundan yaratılan çamurdan adamları atar. Liderlere tapma, tek adam yönetimlerinin kolaylıkla toplumun kafasına geçirilmesinin nedeni bu gerici anlayışlardadır.

Her bebek bu gerici anlayışa sahip annelerin kucağında  ve Mekke develerine  sevdalı deveci babaların komutasında büyür. Bu koşullarda Tanrının yarattığı cücüğünü bile bu gericilere kaptıran bebek nasıl aklıselim bir insan olur?

TC, Türklerin kafasına tek adam despotizmini geçirdiği gibi, Kürdlerin de kafasına tek adam despotizmini geçirdi.

Her toplum layık olduğu yönetim sistemiyle yönetilir, kimseye erdem aşısı yapılamaz! İnsanlık erdemleri olgunlaşmamış toplumlarda,  demokratik yaşam tarzı gelişmez.

Türkiye’nin cepçi diktatörü Recep Tayyip Erdoğan’ın iddiasının aksine, TC siyasetinde vesayet kalkmadı, vesayet iyice pekişti.

Diktatör Recep Tayyip Kemalizm’in temel gücü olan vesayetçi Genel Kurmaydan teslim aldığı devletin Kozmik dosyalarını inceledi, neden kendi ümmetine bu rezaleti anlatmıyor?

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

HERKES FAŞİST TC DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR

Posted by kaniyasor 5 Temmuz 2018

k.y.Kani Yado – 05.07.2018:

Bu konuda tarihin şahidi olmak ciddi bir sorumluluğu gerektiriyor. Bütün oyunlar Kürdleri kapıkulu yapmak için oynanıyordu. Devletin derin sırlarını öğrenmek için Genelkurmay’ın kozmik odalarına girmeye gerek yok. Onların çalışma şekli her şeyi anlatıyor.

TC derin yapısının 1960 yıllarından itibaren azınlıktaki Alevileri sola, Türkiye’de çoğunlukta olan Sünnileri sağa yönlendirip Sünni çoğunluğu faşist cepheye çekme faaliyetleri en ücra köşelere kadar uygulandı. O dönemin genç dinamikleri olarak bu duruma şahit olduk. (Sonuç: AKP Sünni faşist devleti inşa edildi.)

Bu durumda karşıtlar birbirini geliştirdi. Alevi düşmanlığından koskoca  Sünnî faşist devletin temelleri atıldı. TC derin yapısı tüm Türkiye’de Alevileri yapay solculuğa veya İslamiyetin en gerici şeriatçı Şiîliğe, Sünnileri sağ üfürkçü dinci/cinci düşünceye yönlendirmek için ciddi bir çalışmanın içine girdi.

TC’nin istihbarat unsurları etkili Sünnîlere elçi gönderdi ve Alevilerin yanında olmamak şartıyla devletin yaşam boyu kolaylık sağlayacağını söylediler. Aynı unsurların Alevilere yaptıkları teklif ise nasyonal sol nitelikte! “Mustafa Kemalin aslan devrimcileri” diye sırtlarını sıvamışlardı. İşte bu şekilde çıramızı söndürdüler!

Mazlum Doğan, faşist TC Kürdü olmayı ret ettiği ve bu oyuna girmediği için ölüme yönlendirildi. Yakalatılıp cezaevinde canını aldılar. Delil Doğan ise dağlarda yanlızlığa terkedilerek TC’nin ağzına atıldı.

Uğur Mumcu, devlet sırları kapsamındaki faaliyetleri deşifre ettiği için öldürüldü. Şimdi bu canalıcı önemli konuları hala da konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız?

TC derin yapısının çalışması sonuç vermeye başlayınca yavaş yavaş insanlar devletin istediği yerlerde olmaya başladılar. TC devleti terörizm ayıbını Kürdlerin boynuna geçirmeye çalışırken TC’nin beklentileri bir şekilde yerine getiriliyordu.

Çoğunluktaki Sünniler sağa, azınlıktaki Aleviler solak Aliciliğe! Bu durum devletin çaba harcayıp ulaştığı sonuçtu.

Dönemin ilerici arkadaşlarımıza, özellikle Deniz Gezmiş’e, Mahir Çayan’a, İbrahim kaypakkaya’ya duyulan sevgi gittikçe Alavilerin tekelinde kalırken, insan ihtirasıyla karartılan devrimlerin imajı gittikçe zedeleniyordu.

Kişilik ve kimlik sorunu yaşayan köylü gençliğin şehir ve kasabalara paraşütle iniş yapmalarıyla sosyalist dünya görüşü dejenere  edilerek Polpot rejimini aratmayan ilişkilere neden oluyordu. Böylece devrimin imajı darbe üzerine darbe alarak hızla marijinalleşiyordu.

Devletin suç ortağı olmayan tüm arkadaşlarımız bu konuda hassas olmaları gerekiyordu.

Kimse Alici-Şiî gericiliğini TC faşizmine karşı bir güç olduğunu sanmamalı. Alevilik kisvesi altında faaliyet gösteren Alici Şiiler insanlık erdemlerini Araplaştırarak Aleviliği tanınmaz hale getrdiler. Böylece devlet, toplumsal dokuları da tahrip etmeyi başardı.

TC devletinin büyük gayretleriyle yarım Yüzyılda Kürdleri adım adım Türkiyelilik siyasetine yönlendirerek kendi kaderini tayın hakkından vazgeçerek belirsiz bir gidişata kaydı.

Devletin Özel Savaş birimlerinin derin Kürdlerle ilişki trafiği mutlaka topluma anlatılmalıdır.

Kuzey Kurdistan toplumunu tek adam üzerinden Kürdleri yönlendirme projesi dediğimiz  tekçilik siyaseti TC’nin projesiydi. Böylece TC’nin tekçilik üzerinden Kürdleri kontrol altına alması kolaylaştı.

TC gerektiği zaman Kurdleri harekete geçiriyor, istediği zaman derin uykuya yatırıyordu.

Örneğin, TC hendekleri Kurdlere kazdırarak AKP’yi güçlendirmesi dünyanın dikkatinden kaçmadı.

Böylece Kurdler bir gol daha yerken, Kurdistan’ın bağımsızlığını engellemek için son golü yemeye hazıranıyor.

Kürdleri TC Kemalist Sistemine entegre etme siyasal faaliyetinin içinde solda yetiştirilmiş geniş yapı mevcuttur.

Perinçek, Yalçın Küçük ve ilişkide oldukları diger unsurlar devlet görevlisi olmadıklarını hiç bir zaman söylemediler.

Uğur Mumcu’nun neden devlet tarafından öldürüldüğünü bilmemek mümkün değildi artık.

Mahir Çayan ve arkadaşlarını Kızıldereye götürüp imha ettirenler devlet unsurlarıydı. Bunlar aynı zamanda 70 yıllarının bir çok liderleriyle dirsek temasları içideydiler.

Devlet siyasal dinamizmi darbe gerekçesi yapmak için yönlendirdiğini sonra öğrendik. TSK Genel Kurmayı bünyesinde solcu ve ülkücü kadrolar yetiştirip piyasaya saldıklarını gördük.

1970 yıllarının başından itibaren TC tüm sol ve sağ örgütlerin başına kendi adamlarını kolaylıkla atayabiliyordu. Köyden şehre giden köylü gençleri kimlik peşindeydi. İlk elden kiminle tanışsaydılar onun örgütüne geçerlerdi. Böylece hastalıklı köylü gençliğin kendilerini sol veya sağ kimlikle ifade etmeleri kolaylaşıyordu.

Yağız delikanlıların ağzı artık laf edebiliyordu. Kimse onları durduramaz artık…Biz Kürd olduğumuz için devlet bize farklı bakıyordu, bizim solcu veya sağcı Türk arkadaşlarımız da bize iyi bakmıyorlardı. Kürdistan kelimesini kullanmak öyle kolay değildi, taki TC kendisi kendi Kürdçülerini örgütleyene kadar…

Belengaz Kürdler Arap çöl barbarına inanıp asaletlerini unutmakla karşı karşıya gelmişlerdi. TC’nin binbir oyunu içinde kendimizi korumamız mümkün değildi.

Beynimizde Mekke-Arap karakolları yetmezmiş gibi, TC Kemalist karakolları inşa ediliyordu, farkında bile olamıyorduk. Türk nazizmi diyebileceğimiz Kemalist ukalalığın zehirli fikirleri, Kürd erdemlerini bu koşullarda kolaylıkla kemirip yok ediyordu.

Kemalist nasyonal sosyalistliğe devrimci solculuk da eklenince biz kendimizi 7. Katta görürken kendi sonumuzu hazırladığımızı fark edemiyorduk. TC’nin dizayn ettiği ortamda zeki Kürd çocuklarından kurtuluyordu.

Devlet karşımıza İslamcıları çıkardıkça biz Kemalizmin kucağına atlıyorduk. Biz ya öldük, ya etkisizleştik. Faşistlerin, dinci ve cincilerin  geri zekâlı çocukları en iyi okullarda okurken, bizim sicilimiz bozulduğu için elimiz kolumuz bağlanıyordu.

Şimdi de okuyan Kürd gençlerini çeşitli derin ilişklerle deşifre ettirip okumaları engelleniyor.

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

OSMANLI ŞERİAT ÇÖPLÜĞÜ TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ OLMAZ ZIRTOKRASİ OLUR

Posted by kaniyasor 30 Haziran 2018

k.y.Kani Yado – 30.06.2018:

Demokratik uygar ülkelerde devlet, sadece sekreterlik düzeyinde temsil ediliyor. Halk devlet denen mekanizmayı egemenliği altına alarak zararlı olmaktan çıkarmıştır. Halk iradesi her yere egemendir. Bu yüzden “halk idaresi” anlamına gelen demokrasi, gerçek anlamını pratikte yerini buluyor. Halk idaresi, halk iradesiyle şekilleniyor.

Avrupa’nın demokratik ülkelerinde devlet gücü ve yetkisi en asgari düzeye düşürülmüştür. İdarede devletin yetkisi yok denecek kadar az olup,  devletin dayandığı iktisadi devlet teşekkülleri de en asgari düzeye düşürülmüş durumdadır.

Demokratik ülkelerle, demokratik olmayan ülkeleri karşılaştırdığımızda İslam ülkelerinin hiç birinde halk devleti yok, Tanrı devleti vardır. Bu yüzden biz bu komediye “teokrasi” diyoruz. Bu ülkeler hala iki bin yıl önceki ilkel bir yapıya sahip olduğu için  devletin yerini görünmeyen tabular almıştır.

İslam ülkeleri ulusal devlet olamadıkları için halk iradesi tarafından tasfiye edilecek süreci yaşamadılar.

Havada bulup tavada yiyen eski kilise papazlarına benzer asalak İslâm otoritelerin Ortadoğu coğrafyasında ülkelerini nasıl aile çiftliklerine çevirdiklerini bütün dünya gördü!

O alanda kurulan örgütler de aynı! Bunlar tanrı-şirklerin SS birliklerine mensup oldukları için kimse cesaret edip sorgulayamıyor! Bu karanlık toplumlarda siyası liderler de tanrısal otorite olarak kabul edildiği için sorgulanamıyor!

Çağdaş anlamda devlet olmaları için üretim ilişkileri içinde aktif olan bir sınıfın iktidarı olması gerekiyor.

Sosyal yaşam binlerce yıllık geleneksel kurallara uygun yürüdüğü  için çağdaş sınıflar ilişkileri sınıflar arası çelişkiler boyutunda ortaya çıkmıyor.

Havada bulup tavada yiyen asalak güçler üretim dışıdır. Bunlar dini veya askeri  güç olarak siyasal ortama sahiptir.

Bu üretim dışı iktidar, kendi vesayet kudretini kaybetmemek için alışılmamış baskıcı yöntemlere baş vururlar.

İdarî erk, toplumsal iradeye dayanmaz, şirk/ tanrı iradesi esas alınır. Üretici sınıflara dayanmayan öğelerden oluşturulan legal veya illegal örgütler de aynı ucube biçimle ortaya çıkıyor ve şeriat despotizmi gibi daha kanlı olabiliyorlar.

Normal koşullarda iktidarlaşmayan asalak güç iktidarlarını sonsuza kadar sürdürmeleri için çeşitli projelere sahip olurlar.

Çağdaş toplumsal dinamiklerin dışında mücadele veren taşeron örgütlerin arkasında bu güçler vardır.

Bu gerici güçler, gerici amaç için mücadele verdiklerinde kendileri ortaya çıkmazlar, taşeron örgütlerli ileri sürerler. Böylece kendilerini saklarlar. DAEŞ tüm İslam ülkelerinin ortak taşeron yapısıdır.

Bu korkunç görüntü 3. Dünya savaşının başlangıç görüntüsüdür. Bu çirkinliğe bulaşan her örgüt, her gerici güç layık olduğu sonuçla karşılaşır.

Arap gelenekçililiğine boğazına kadar saplanan Kürdlerin kafalarına yerleştirilen düşman karakolları bir türlü yıkılmıyor! Bu yüzden sorunları çözümsüz kalıyor.

Kürd ulusal hakları yerine, sömürgeci devletlerin yeminli ve danışıklı taraftarlarının ise yüzleri tarihe kara olarak geçecek.

Her taşeron yapılanma efendisinin sadakat bekçisidir. Ayrışma günüdür artık. Her kes ait olduğu ulusal kimlik etrafında birleşmeli.

Kürdistan geri sınıfsal yapılarıyla  bağımsızlığı dünyanın  çağdaş toplumlarına kabul ettiremez. Çünkü dünyanın başı geri devletlerle belada iken, yeni bir bela ile karşılaşmak istemiyor.

Tüm belalar şimdi Kudüs için yamyam danslarına başladılar bile! Bu durum gericiliğin çağdışı kimliğini belirliyor.

Dünya,  çağımızın ilişkilerini benimser. Bir görüşmeyi dahi suiistimal edip görülmemiş üslupların kullanılması normal bir şey değildir.

Kürdistan’ı kuşatan devletler kendi taşeron güçlerini biraz da çağdaş insan ilişkileri ilkelerine göre eğitseydi bari!

Her nedense coğrafyamızın ülkeleri ve örgütsel siyasal ilişkileri geçmişi gibi karanlıktır.

Türkiye’de kurulmuş her Kürd partisi ulusal birlikten bahsettiği zaman, bu birliği kendi inisiyatifinde oluşmasını ister. Kimsenin Kürdistan Ulusal Kurtuluşu derdi yoktur, kendi efendilerine sadakatleri vardır.

Kuzey Kürdistan, dünyanın askeri gücü olan NATO’nun sınırları dahilindedir. Bu dünya, isteyenin istediğini uygulama alanı değil. Biz Kürd ulusal bilincine önem veriyorsak bu önemli noktayı göz ardı edemeyiz.

12 Eylülcü Ergenekon döneminde eğer Kürdlerin devletleşmesi konuşularak Kuzey Kürdleri öne çıkarıldıysa, TC tarafından Kuzey  Kürdlerini çıkmaza sokmak içindi. Şimdi her kesin aklını başına toplaması dönemidir.

Kuzey Kürdistan’ın güdümlü partileri Kürd sorununa yaklaştıkça Kürdlerin devletleşmesi daha çok zorluklarla karşılaşır.

Her kes biliyor ki, NATO buna izin vermeyecek. Güneyde ve Rojava’da devlet ilan edilecek. Türkiye Federal Devlet olacak, Kürdistan Federe Hükümeti yerini alacak.

TC’nin derin Kürd politikalarıyla kafaları karmakarışık olan Kuzeyli Kürdler yavaş yavaş aklıselim düşünmeye başlayacak. Biz buna rehabilitasyon süreci dersek yanılmış olmayız.

Kuzeyin tüm partilerinin idraki TC derinliğine güdümlüdür. Her Kürd kendini Türk ve Arap zihniyetinden kurtarmadıkça Mezopotamyalı asaletiyle buluşması asla mümkün olmaz.

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

TEK TANRILI AK PARTİ İKTİDARININ DAYANDIĞI GERİCİLİK

Posted by kaniyasor 27 Haziran 2018

k.y.Kani Yado – 27.06.2018:

Köleci toplum sisteminde kölelerin köleci efendilerine, nebilerine, Hıristiyan ve Müslüman papazlarına olan sadakatleri dinsel köleci toplum gelenekleriyle günümüze kadar kendini yaşatabilmiştir.

Tarih boyunca efendilerine sadakatle bağlı köleler, efendileri, nebileri, şeyhleri ve seyitleri için  ölmüş; efendiler ise kendi kullarına sorumsuzca tahakküm ederek  yaşamışlar.

Köle-efendi ilişkisinin günümüze intikali, tek tanrılı siyasal biçimde ortaya çıkarak tahakkümcü sınıfın ideolojisiyle iradeleri ellerinden alınmış insanların liderlerine sadakati şeklinde zuhur etmiştir.

Toplumların muhteris  insanların egemenliğinden kurtulma alternatifsizliği 19. Yüzyıldan itibaren gündeme gelmiş, dünyanın maddi yaşamını inşa eden emekçilerin efendisiz yaşayabilecekleri konusu gündeme gelmiştir.

1905 ve 1917 devrim deneyimleriyle ilk olarak köleci toplum sisteminin müdavimleri olan efendiler korkmaya başladılar. Bu tarihten sonra köleci zihniyetin, kendini yenileyerek yeni koşullara göre mevzilenmesiyle Egemenliğini devam edebilmiştir.

Sistemin palyaçosu erkek tarafından köleleştirilen, cariyeleştirilen kadının özgürleşmesi için kadının çağdaş sistem içinde istihdam edilmesiyle birlikte  kadını alternatifsiz bırakan koşullar değişir. Bu koşullar esaretin sadakatine karşı alternatifleri doğurur. Erkeğin durumu da aynıdır.

Köleci toplum sistemi, dinler ve son yüzyıllarda renk değiştirerek ortaya çıkan gericiliğin yeni siyasal sistemler içinde yeni koşullarda kendini yaşatır. Tek tanrılı siyasal sistem köleci toplum sisteminin günümüzdeki biçimidir.

Tek tanrılı siyasal sistemde, despotik köylülük dayanaklı sol ve lümpen kitleye dayanan faşizm yerini almıştır.

İşte tek tanrı Ak Parti iktidarının dayandığı kitlenin özellikleri budur. Tek tanrılı sol siyasetin bundan farkı yoktur.

Konunun biraz da derinine inersek, köyden firar eden köylülüğün kasabalı siyasal dinamizmi oluşturduğu gerçeği budur. Bu vaziyeti fak etmemek,  görmemek mümkün değildir. Bu durum, gericiliğin ileri mevzilerde kendini kamufle etmesi anlamına geliyor.

Tarihi bir söylemle ifade edersek, bu gün linç edilen insanlar, 80 öncesinde sendikalı işçileri fabrika çıkışında linç etmişlerdi.

Geçmişteki yaşanmış siyasal komedilere baktığımızda, köyde bir öküzünü satıp kasabada sermaye yapan mahalle bakkalını kendilerine kapıkulu yapmak için kapitalist diye suçladılar!

Bu firariler gericiliği yeni koşullarda yaşatan  köylülerden oluşan gençlik hareketleridir. Büyük şehirlere firar ettiklerinde oralarda fırtınalar estirdiler…

Günümüzde Ak Parti’yi iktidar eden siyasal potansiyel de köy firarileri olup yeni kasabalılardır.

Avrupa Roma merkezli Hıristiyan şeriatından kurtulduğunda, dünya yeni bir sürece girdi. Bu süreç Ortadoğu karanlığını çatlama noktasına getirdi. Yani  çöl karanlığının felaket boyutuna ulaştığı sürecin çatlaması!

Aynı coğrafyanın vahşet ürünü Hıristiyanlık karanlığından sonraki ikinci yarım bin yıllık ve devamı Mekke merkezli gericiliğin çözüleceği muhakkaktır. Çöl karanlığına karşı verilen mücadele uzun sürebilir.

Mekke merkezliği çöl karanlığı tek boyutlu değildir. Dinci faşizmin Yezit fırkası çökse, zülfikar sevdalısı Ali fırkası başa beladır. Alici ve Muaviye-Yezitçi-dinci faşizmin hiç bir çeşidine taviz verilmemelidir.

“Benim karanlığım güzel, seninki kötüdür” saçmalığına son verilip çöl vahşetinden beslenen gericiliğe karşı bütünlüklü, dürüst ve ciddi bir duruş sergilenmesi gerekiyor.

Daha çok asalak yaşama eğilim gösteren unsurlar vasıtasıyla devrimlerin karşıtlığında karşıdevrimler sağın ve solun çeşitli renklerinde ortaya çıkacağını beklememek mümkün değildi.

Binlerce yıllık asalak üst sınıfın egemenliğinde insanlıktan çıkan çöl coğrafyası dünya sorunu haline geldi. Bu ülkelerin içine girdikleri çıkmazlar günümüzdeki savaşın koşullarını yaratmış, din ve mezhep hastalıkları müzminleşerek dünya savaşı koşullarını yaratmıştır.

14 asırdır çöl barbarlık sistemiyle üç kıtada büyük acılara neden oldular. Bu barbarlar Selçuklu ve Osmanlı talancılarıyla takviye edildikten sonra dünya büyük tehlikelerle baş başa kaldı.

Bunların son temsilcisi Türkiye çağın felaketidir. Bunların ne dirisi ne ölüsü, ne sağı ne solu ne MHP’lisi ne CHP’lisi sağlıklı duruşa sahiptir.

Bu manzara-i umumiyede Kürdlerin durumu nasıldır?

Kürdler Türkiyelilik politikasıyla kendini Türkten daha Türk, ümmet politikasıyla kendini Araptan daha Müslüman kabul ettiğinde, devletleşemeyen Kürdlerin ulusal değeri sıfıra düşer.

Kürdler çağdışı  düşmanlarından her yönden uzak durmadıkça belirsizlikte ve değersizlikte debelenip durur. Bu koşullarda yaşamaya devam ettiğimizde müttefik dostlarımızın yardımıyla devletleştiğimizde insanlığa vereceğimiz hiç bir şey olmayacak.

Çöl vahşetinin resmi din ideolojisi, tüm bölge halkları ve dünya için felaketten başka bir şey değildir. Dün Mezopotamyalı uygarlar olarak yaşayan Mezopotamya halkları felaketin ortağı olmamalı. Kürdler Mezopotamya asaletinin kökleri üzerinde yükselmelidir.

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

AK PARTİ SÜNNÎ İKTİDARI KEMALİST TC PROJESİDİR

Posted by kaniyasor 21 Haziran 2018

k.y.Kani Yado – 21.06.2018:

12 Mart Ordu Müdahalesinden sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti yeni bir stratejiyle Türkiye genelinde hızlı bir çalışmaya başladı. 68 kuşağının öncüleri idam edilmiş, infaz edilmiş, sağ kalanlar ise bir şekilde TC’ye hizmet edebilecek siyasal ortama sürüklenmişti.

Yeniden yapılanan sol gençlik hareketi  darbeye malzeme olabilecek şekilde konumlanırken, Türkiye’deki etnik ve kültürel farklılıklar devletin lehine sonuçlanacak tarzda siyasallaşmaya yönlendirildi.

1970’lerin başında, derin devletin aktif kadroları Türkiye’yi karış karış tarayarak toplum içindeki aktif insanlardan yönlendirici güçler yaratacak yeteneklere sahip unsurlar seferber edildi.

Devlet tarafından, karşıtlar birbirine karşı kışkırtıldı.  Devlet, Sünni çoğunluğu tahrik ederek Alevi örgütlenmesinin önü açıldı. Kürd azınlığı karşısında aktif Türk çoğunluk kimliği pekiştirildi.

12 Eylül ordu darbesiyle derin devletin derin siyasal  kadroları aktif çalışmalarına devam etti.

TSK Genelkurmayı sivillerden devşirdiği elemanları, aldıkları göreve göre  verimli çalışmaları için belli merkezlerde seminerler organize etti. Alevi dedeleri belli merkezlere götürülüp eğitildi.

1984 tarihinden itibaren Turgut Özal’ın iktidar sürecinde görüldüğü gibi Alevîleri aktifleştirilip karşılığında aktif Sünnî çoğunluğuyla güçlü bir Sünnî iktidarlaşma hesaplandı. ANAP ve Ak Parti, devletin İslam alemine dost görünme planı çerçevesinde iktidarlaştı.

Türkiye’nin gerici İslam ülkelerine dost görünmek için Türkiye toplumunu ucube  hale getiren Ak Parti’nin iktidarlaştırılması, TSK Genelkurmay derin  politikasının ürünüdür.

Temel amaç Osmanlı şeriat döneminde olduğu gibi halklar topluluğu biçimindeki konfederal yapılanmaya gitmektir. Danışıklı sol anlayış içinde de bunun teorik tanışıklığı da sağalandı.

TC, derin siyasi unsurlar yaratma, aktifleştirme, finanse etme hususunda İttihat ve Terakki hareketinin aktif muaberat örgütü olan Teşkilat-ı Mahsusa’nın deneyimlerine sahipti.

Talat Paşa’nın Teşkilat’ı Sünnî Müslüman  Kürdleri Osmanlı devletine ve Cumhuriyet devletinin ırkçı Türkçülük istikametine yönlendirmek için Said-î Nursînin peşine takıp milli haklarından uzak bir şekilde mevzilenmelerini sağlamıştı.

Aynı olay 1980 koşullarında Kürdlere uygulandı. Devlet rahatlıkla Kürdleri istediği unsurların peşine takabildi. TC, Kürdler için siyasal sübjektif koşulları yaratırken bu alana çok yatırım yaptı. Kuzeyli Kürdlerin kendi Kürd ulusal stratejisinden vazgeçmesi bu yatırımın sonucunda ortaya çıktı.

TC Kürdlere derin kancayı takarken “bağımsız birleşik Kürdistan” söylemi ile Kürdleri kendi siyasal havuzuna çekmeyi başardı. TC Kürdler için her renkten lider yetiştirip paraşütle tepelerine indirdi.

Güneş ülkesi Anadolu nasıl bu hale geldi?

Türkiye, 6 asır boyunca Osmanlı şeriat düzeninde biçimlenen dejenere edilmiş bir toplum mirasıyla şekillendi. Türk ve Kürd siyasal liderlerinde külhanbeyliği mevcut ise nedenini bu altı asırlık sürede aranmalıdır.

Osmanlı toplumsal çöplüğünün mirasçısı olan cumhuriyet döneminde de bu coğrafyada yaşayan tüm halklar Anadolu insanlık erdemlerini kaybetti ve külhanbeyi bir toplum haline geldiklerini her hallerinden anlıyoruz.

Anadolu’da yaşayan tüm etnik topluluklar bu talihsizlikle  benzeşerek Arap çöl vahşet yaşam biçimine zorlandı. Sanki dünyada insan kalmadı, kimi Alici oldu, kimi Velici, kimi Muaviyeci veya Osmancı oldu!

Cumhuriyete geçiş yapıldıktan sonra da Muktedir güç Ortadoğu gericiliğinin temsilcisi olma tercihlerini terk etmedi. Tekçi Cepçi Recep Tayyip neden külhanbeyi özelliklerine sahiptir! Siyasal faaliyetlerinde davranış bozukluklarının nedeni bu gerçektir.

Türkiye’de Türk ve Kürd partilerinin, toplumu sürüleştirip tek adamın peşinde koşturma algısının nedeni de Osmanlı devletinin tekçi şeriat düzeninde şekillenmenin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Tek palyaçonun arkasında sürüleşmenin, tüm İslam ülkelerinde aynı olduğu görülmektedir.

Dünya siyasal literatüründe, diktatörlük veya tek adam despotizmi dediğimiz faşist yapılanmanın kolaylıkla Kürd ve Türk toplumu tarafından kolaylıkla benimsenmesi dikkat çekicidir.

Diktatörlerin malı durumundaki toplum, Ortadoğu gericiliğine ait  çöl cahiliyesinin bilinçaltı karanlığından kaynaklanıyor.

TC Devleti’nin ve her türlü örgütlerin demokrasiyle barışık olmamasının temelinde bu gerçek yatıyor.

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

KUL KÖLE SİYASETİ VE SİYASET REZALETİ

Posted by kaniyasor 16 Haziran 2018

k.y.Kani Yado – 16.06.2018:

Daha evvel, eski siyaset dediğimiz dini ve yeni din diyebileceğimiz tekçi rezil siyaseti, toplumu yönlendirme becerisi olarak tanımlamıştık. Tanımda yönlendirmenin amacı önem kazanmaktadır.

Tanımın dayandığı esasları derinlemesine incelediğimizde bu amaç toplumun mutluluğu için değil, aksine insan ihtirasları olduğu ortaya çıkıyor. Bir örnekle açıklarsak, Mekkelilerin İslam dini ilanı üzerinden devletleşmesinin amacı insanları mutlu etmek değil, işgal ve talandır.

Mekkeliler kendi çöl yaşamlarını yalanlarla, talanlarla, gasplarla zenginleştirmeyi amaçladıkları her haliyle biliniyor. Ganimetlere sahip olmak için Rabbimizin adına söyledikleri yalanlarla, talanları, gaspları, insanları bedenen ve ruhen tutsak almayı tanrısal bir buyruk olarak gösterdiler.

Kur’an’da bahsedilen “ganimet” denen Arapça kavram, Türkçe “zenginlik” anlamına gelen bir kavramdır. Arap şeriatçı güçlerin Suriye’de erdemsiz bir yaşamı yeniden Suriye’ye dayatırken başlattıkları savaşta  kadınları ganimet olarak gasp ve onlara tecavüz fetvalarını bu hükme bağlıyorlar.

Verdiğimiz örnekte de görüldüğü gibi, tahlilimizin en önemli tarafı dinin ve siyasetin ortaya çıkış nedenleri ve niteliklerine açıklık getirilmesidir. Dini, lideri, partileri kutsallıkla korkuluk haline getirmek başlı başına bir insanlık ihlalidir. Dinler, siyasetler, liderler düşünceye katkı sunmamışlar, tersine gelişen düşünceyi ustalıkla kendi ihtirasları için kullanmışlardır.

Biz dinin ve siyasetin ortaya çıkış nedenlerinde yönlendirici dinamiklerin ihtiraslarını görmezden gelirsek sorunun kavranmasında doğru katkı sunamayız.

Dinlere ve siyasetlere büyük kutsallıklar atfedenler ve bunu toplumlara dayatanlar toplumları egemenliklerinin altına almakta kararlı olan egemen muhteris tahakkümcü güç olduğu her haliyle bellidir.

Günümüzde de yararları ve zararları hesap edilmeden ortaya çıkan  legal veya illegal siyasi partilere ait  simgelerin, liderlerin, dayattıkları sistemlerin tabulaşması ile  dinlerin ortaya çıktığında kutsallık atfedilmesi arasında  hiç bir fark yoktur.

Kendi tekçi liderlerine, kendi siyasal parti veya simgelerine laf ettirmeyen faşist önderliklerin sadakat köleleri iyi bir örnek değil mi?

Ak Parti iktidarında görüldüğü gibi Tek iradeye dayalı faşist biçimler, dünya aklıselim vicdanının duvarına  çarptıkları zaman demokrasiye radikal gömlek giydirmek onları insanlığa yaptıkları ihanetin bedelini ödemekten kurtaramaz.

İyi dikkat edildiğinde siyaset bir başka gücün taşeronluğunu yaptığında bile kitlelerin iradesini tutsak etmek için siyasal harekete dinlerin ortaya çıkış nedenlerinde olduğu gibi siyasete de kutsallık atfedilmiştir.

Sol siyaset de en az din siyaseti kadar şiddetli bir biçimde toplumun iradesini tutsak edebilmek için kendi varlık nedenlerini, liderlerini ve sair kavramlarını kutsallaştırmıştır.

Bu çirkin biçimle sosyalist olduğunu iddia edenlerin gizli niyetlerinden çok hangi güçlerin taşeronu oldukları önem kazanıyor. Zaten hiç bir siyasi hareketin amacı göründüğü yüze aksetmez.

Burada ortak olan yön, bireyi birey olmaktan çıkarıp, iradesi elinden alınmış, kendi efendisine secde edebilecek hafif kişiliğe kavuşturmak, tazı gibi kendi efendisi için koşacak duruma getirmektir.

Dinin ve siyasetin tabulaştırılması konusunu belirlemek, meselenin esasının anlaşılması için yetmiyor.

Neden dine ve siyasete ihtiyaç duyuldu?” sorusu sorulmadan insanlara bu denli acı veren bu talihsizliklerin anlaşılması mümkün değildir diye düşünüyoruz.

Din ve siyasete kutsallık atfedilmiş “dokunan çarpılır” anlayışı insanlar tarafından kanıksanmıştır. Oysa tarih bu konuda bize bir çok dersler  veriyor ki, dine dokunulmadığı zaman insanlar çarpılmış, siyasete dokunulmadığı zaman siyaset de din savaşları gibi milyonlarca insanların ölümüne neden olmuştur!

İnsanların iradeleri ele geçirildikten sonra ağadan ziyade maraba, despot liderden daha çok sadakat köleleri dinin ve siyasetin beyinsiz robotları haline gelirler.

O halde bireyin iradesi önem kazanır. Muhteris erk, dini öge, diktatörler  toplumun iradesini bir şekilde etkisizleştirdiği zaman toplumu bir koyun sürüsü gibi peşinden koşturabilir.

Kürdler de diğer bölge halakları gibi beyinden darbe ala ala kolayca  zalimlere, diktatörlere iradesini kaptırabilecek kadar zayıflamıştır diyebiliriz.

Bu koşullarda artık birey kendine ait değildir, bir eşyadır, fiyatı vardır, pazara sürülebilir, kullanıma hazırdır!

Şimdi Kürdlerin TC derin misyonerleri tarafından Ortadoğu dengelerinde kullanılması buna iyi bir örnek teşkil etmiyor mu?

Biz, “keşke böyle olmasaydı” şeklindeki reaksiyonlar yerine, bireyi köleleştirmeye yönelik tüm dinsel ve siyasal çabalara karşı doğru bir duruş sergilemeyi esas almak zorundayız ve bunun teorik altyapısını inşa etmek zorundayız.

Artık tek kişinin önderliği duyulduğunda Hitler  ve onun neden olduğu acılar akla geliyor. Kürtler bu tekçi lanetlikten ders aldılar mı?

İnsanoğlu bu konuda çok hassas olduğu gibi, bundan sonra  tekçi siyaset dediğimiz faşizm ve benzeri diktatörlük biçimlerine geçit vermeyecektir. İnsan iradesini tutsak etmeye yönelik taşeron siyasal ve dinsel hareketler siyasal kavramların önüne “demokratik” veya “radikal demokrasi” gibi aldatmaya yönelik yeni maskelemelerle kendilerini aklıselimin sorgusundan kurtaramaz.

Siyaseti ve dini tek otorite sisteminde toplumsal irade yerine, askeri despotluk sistemlerinde olduğu gibi emir ve talimatlarla yukarıdan aşağıya bir işleyişe sahip olduğunu biliyoruz. Bu işleyişte kader tutsakları aşağılanmışlar, düşürülmüşler, düşkünler bir sürü haline gelirken şirk olarak biçimlenen başlar çoban durumuna gelirlerken yaşam çekilmez hale gelir.

 

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

DÜDÜKLER VE ZÜBÜKLER YANİ FETÖ VE RETÖ

Posted by kaniyasor 9 Haziran 2018

k.y.Kani Yado – 09.06.2018:

FETÖ’yü doğru anlamak için Teşkilat-ı Mahsusa’dan günümüze kadar derin ilişkileri devlet sırrı engeline takılmadan anlatılması gerekiyor. Fetullah’a iş veren TC devletinin kurucu partisi CHP’nin HİTLER’in sempatizanı ve müttefiki bir Türk Nazi hareketi olduğu bile anlatılmıyor.

Genelkurmay kozmik odalarından alınarak cepçiliğiyle dünya gündemine taşınan Recep Tayyip’in arşiv odasına teslim edilen tüm dosya muhtevası bu uınsur tarafından okundu. “Kozmin dosyalardaki muhtevayı neden açıklamıyorsun zırto?” diye soran yok!

Türk Silahli Kuvvetleri içinde yapılanan Gadyo’da FETO sadece fanatik ve geri zekalılar masasıdır. Solcular masası başkanlığı, Kürd masası başkanlığı, sendikalar masası, asimilasyon masasının içinde bulunduğu psikolojik harp bölümleri de yer almaktadır.

Bunlardan başka bir çok bölümler vardır.  Din yolu ile insanları insanlıktan saptırma görevi muhtaren Fetullah Hoca’ya verilmişti. Cepçi Recep başta olmak üzere, bu çöl devesi sevdalıları her zaman “Allah hocayı başımızdan eksik etmesin” diyorlardı.

Ben hocayı gördüğümde her nedense aklıma üfürükçüler geliyordu. Üfürükçüler evliya gösterilerek insanlarımızı peşlerine takıp sürüleştirme siyasal bir gelenek haline geldi.

Aynı Teşkilat üyesi Muhterem Bediüzzaman Said-i Nursî’nin 1960 yılında vefat etmesinden sonra boşalan vere atanan Fetullah da üfürkçülükte haylı mesafe kaydetti. Osmanlı devletinin son zamanlarından beri, Misak-i Milli yeminli derin TC devletinin işleyişi bu şekildedir.

Toplum, siyasi kaval ile arabesk makamı çalındığında uyuyabilecek duruma getirilmiş. Üfürükçü Nihat Hatipoğlu’ya secdeye amade edilebilecek kadar  düşürülmüş bir sürü düşünün!

Toplumun hassasiyetlerine saygılı olalım diye muhterem Fetullah hocaya ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gladyo’sunun  diğer üfürükçü unsurlarına saygıda kusur etmeyelim mi? Cepçi Recep’e  dokunamazsak, üfürükçülere dokunamazsak, düdüklere ve zübüklere, vatan kurtaran Şabanlara dokunmazsak hür düşüncenin ne anlamı olur ey cücüğü kesik cemaat-ı tağut?

Şimdi FETÖ’ye karşı RETÖ zafer kazanınca kapıkulu sadakatli, çöl deve imanlı Türk toplumu RETÖ lideri Türkiye’nin siyasi Şaban’ı  Tayip Erdoğan’ı ve RETÖ’yü göklere çıkarıyor.

Güce tapan sürü halindeki Türkiye halkları devletin şemsiyesi altında kölece bir sadakatle yaşamaktadır. Derin devlet kendi golıkleri vasıtamsıyla, emir ve talaimat kavalıyla toplumu yönlendiriyor.

Devletin verdiği siyasal doping ile şişirilen tekçi nemırlerine, tekçi hakanlarına dil uzatamıyoruz! Oy  Xwadê! Ne dokunulmaz tanrıları varmış golıklerin! Kim kimin sırtını yere vurduysa o haklı gösteriliyor cemaat-ı tağutta! Tağut cemaatı Müslüman imanlı  putperestler yolunu şaşırmış hızla savruluyor, sonumuz hayırlı olur inşaAllah…

Türk toplumu, Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi çağın gerisinden seyrediyor! Çok yakında “deve idrarı şifalıdır” diye Mekke’den deve idrarı ithalatı yapılırsa hiç şaşmayın. Türkler bu noktaya hızla vardırlar.

Vay sizin imanınızı yiyeyim!

Cepçi Recep Tayyip, gerçekleri tahrif etmek konusunda Kürd siyasi liderlerini solladı. Filistin ve Müslüman deve vesayetçiliği üzerinden Osmanlı devletinin ruhunu şad etmek için konfedaralizmi  TC’nin temel amacı haline getirmede hiç sakınca görmüyor.

Tekçiliği, kelekçiliği, tekçi zübük başkanlık sistemini göklere çıkaran Kasımpaşalı  Recep Türkiye’nin diktatörlüğünü anayasanın güvencesine alarak Kürdlerin katkısıyla Kürdlerin kendi kaderlerini belirleme hakkını yerle bir etti. Kürdler  tekçi şabanizme  iyi alıştırıldılar, itiraz ederlerse ayıp ederler!

Zübük Recep, çok bayraklı, çok milletli çok hükümetli devletleri görmüyor mu? Bölünmüş halde olan tüm ülkeler gelişip süper güç oldular. Biz birlikte yaşamaktan kaçmıyoruz, ancak anayasal garanti altında ve eşit koşullarda olursa buna evet deriz! Eğer TC tek zübük sisteminde ısrar ederse, bizim TC ile alay etmem,ze katlanması gerekiyor.

Tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak savunucusu faşist TC ile yaşamanın imkânı olmadığı ortadadır.

Kafatasçı zübüklerle birlikte yaşamayı dayatanlar Kürdlerin özgürlüğünden, Kürdistan’ın bağımsızlığından korkan TC’nin devlet üretme çiftliği ürünü  unsurlarıdır.

Katliamcı faşist TC ile paylaşacağımız hiç bir şey yoktur artık!

Kimse Türkiye partisi HDP’nin Kürdlerin derdine derman olacağını beklemesin. HDP uyuz Türkleri  tedavi etmeye çalışıyor. Çöl Arap deve vebası hastalığını kapan Kürdlerin derdine deva olacak kimse yok!

HDP Türkiye siyasetinde yerini alıyorsa TC’ye sadakatin gereğindendir. Çünkü HDP Trkiye’ye bağlılık yeminiyle TC için siyaset icra eyliyor! Türkiyede hiç bir siyasal hareket TC’nin istemediği bir seyir izlemez.

Aslında bu konuyu Kürd sorunu çerçevesinde tartışmak gereksizdir. Ancak Türkiye siyaseti çerçevesinde tartışılabilir.

Çok acayip olan ise, çağdaş zihniyete sahip olan Kürdler TC’ye hizmet ediyor, gelenekselliğin kabuklarını kıramayan diğer Kürdler hala 2000 yıllık çürümüşlüğü Kürd siyasetiyle ambalajlayıp piyasaya sürüyor. Kim, hangi derin projelerle Kürdleri bu hale getirdi?

Bunun ortası yok mu! Kürdler kendi beyinleriyle, Türkçülükten ve  Arap çöl karanlığından uzak erdemli şahsiyetle  düşünmeye başlasalar kıyamet kopmaz.

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

AK PARTİNİN KOYUNLARI TC’NİN OYUNLARI

Posted by kaniyasor 2 Haziran 2018

k.y.Kani Yado – 02.06.2018:

Kürdlerin işgalci efendisi TC derin yapısı durmadan Kürdlere erken seçim mevsiminin siyasal heyecan gazı pompalıyor. Yabancı biri bu durumu görse “Kürdler bu denli heyecanlı olduğuna göre mutlaka TC onlara bir bağımsız Kürdistan devleti kuruyor” diye düşünebilir.

Oysa Ankara siyaset pazarı bir devlet ayarı!

Ak Parti borazancıları durmadan bağırıyorlar: Türkiye dünyanın süper gücü olacak, dünya TC’yi kıskanıyor, engelliyor. Ey Türk milleti dünyaya karşı cihata başlıyoruz. Tüm Ak Parti koyunları hizaya! Hücum! İstikamet Efrin! AllahAllahAllah!

Türkler süper güç olacakmış! Kürdlere ne oluyor?

Peki, Kürdlerde nedir bu heyecan?

Bu heyecan pek hayra alamet değildir. Kölelerin efendisine sevdasını yansıtıyor. Kürdlerin topraklarını işgal eden TC’nin iktidar partisi Ak Parti’ye oy ve onay veren Kürdleri nasıl anlatalım, çok zor!

Gine konuyu yaşanmış olaylarla anlatalım. Bizim bir eşeğimiz vardı dünya güzeli, kara gözlü kara kaşlı. Bize yakın bir köyün güzeline sevdalanmıştı, hep gider orada zırlardı. Öyle bir alaturka seda ile zırlıyordu ki, 7 köyden duyuluyordu.

Kara gözlümün sevdası tüm çevre köylerin diline düşmüştü. Arapların “Leyle ile Mecnun’u” kadar heyecan yaratmıştı.

O köyün çiftçileri için iyi bir fırsat çıkmıştı. Bizim dünya güzeli eşeği yakalayıp yük taşıtıyorlarmış. Tek çaremiz kalmıştı, kara gözlü eşeği o köye satmaktı ve sattık gitti! Demek istediğim şu ki, her sorunun bir çözümü vardır.

Bir Kürd milleti için TC’ye bağlılık köleliğe bağlılık olduğu halde bu bağlardan kurtulma çabası yok, hayret! Bu gerçeğe dayanarak, özgür insan ve köle insan kategorisini bilince çıkarmalıyız. Başkasının malı, kölesi olan bir milletin kıymet-i harbiyesi olur mu?

Binlerce yıldır özgür yaşamın gerekliliğinden bahsediliyor. Nahl Suresi 75. Ayetinde Allah hür insan ile başkasının malı olan köleyi eşit görmüyor. Biz neden kendini başkasının malı olarak gören köleden özgür iradeyi istiyoruz?

Kendini hür iradeye sahip hür birey yerine koymayanları biz hangi nedenle hür insan yerine koyuyoruz?

Kölelerin birbirini eleştirmesi doğaldır ama özgür insanların köleleri eleştirmesi doğru değildir. Peki kiminle özgürlük sorununu konuşacağız?

Demek istiyorum ki, başta Rezil Recep’in ümmet koyunları olmak üzere liderlerin malı olan siyaset müminlerini eleştirmek özgür bireylere yakışmaz.

Rezillik siyasi köle sahiplerinden çıkıyor. Onların üstüne etmeli! Liderleri için ölüme yatan kölelerin durumu hazindir! Bunlar için matem gerekir! Mağdur olarak görmek gerekiyor. Tüm Ak Parti koyunları mağdurdurlar. Radikal siyasî müesseselerde de durum aynıdır.

Köle olmanın belirtileri ve kullandıkları temel sloganlar onların efendilerine olan sevdalarını iyi açıklıyor!

Misaller:

“Atam sen kalk ben yatam”

“Bı can bı xwîn ez jı tere me ey Saddam”

“Senin köyde ayak bastığın toprağı yiyeyim ey ulu hakan”

“Senin ayaklarının altındaki tozun olayım liderim, şahım, şahişahanım, hakanım, başbuğum, şeyhim, seyidim, papazım…”

Türkiye’de halkların köleleştirilmesinin sonucunda ortaya çıkan çok acıklı bir sahne vardır. İnsan farklı ulusal değerlere sahip olduğu halde Türklüğe ve Türkiyeliliğe karşı kendini sorumlu hissettiği ve TC tarafından verilen gaz kadar seçimlere ilgi duyar. Çünkü faşist TC demokrasisine işlerlik kazandırmak, üstü Mekke, altı Selanik olan köleliğe razı edilmiş vatandaşlarının görevi sayılıyor!

Bu imanlı coğrafyada erdemli ve erdemsiz ayırımı yapılamaz. Çünkü bu sahada ümmet-i Muhammed eşitliği kanıksanmıştır. En muteber insan TBMM’inde veya başka bir yerde TC’ye bağlılık yemini eden zat-ı muhteremlerdir şeklinde düşünülür. Yani, Kürdlere bu talihsizlik kabul ettirilmiştir!

Türkiye’de herkesin siyasal davranış reflekslerini Türk derin devletinin kurumları belirliyor. Bizim birbirimizin boğazına yapışmamızı bile TC derin yapısı sağlıyor.

Nasıl bu hale geldik?

Cevap çok basit: TC’nin yoğun çalışmasıyla. Bu yüzden biz ve TC birbirimize karşı uyumluyuz ama Kürdler birbirine karşı uyumsuzdur.

Teorilerimiz TC’nin derinliğinden, pratiğimiz attığımız yanlış ve kölece adımlarımızdan. Hatta faşist TC meclisine girip TC’ye bağlılık yemini ediyoruz. Yani yeminli köleyiz ve yeminimize bağlılığımız her davranışımıza yansıyor!

Üstümüz Mekke, Altımız Selanik. tuhaf! Mekke develerine sevdalandığımız kadar Selanik katırlarına sevdalıyız. Bu karanlıkta göz gözü görmüyor, üstelik rehberlerimiz gerçeğimizi görmeyen bakar-kör ve Tc derin görevlileri, sözü muteberleştirilmiş topallar, TC Genelkurmayı’nın merdiven altında, devlet siyaset golıkleri üretme çiftliğinde üretilen ürünler…

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »

İNSANLIK ERDEMLERİNDEN UZAKLAŞAN ÇÖL KARANLIĞI

Posted by kaniyasor 29 Mayıs 2018

k.y.Kani Yado – 29.05.2018

İnsan yaşamının korkuluklar mezarlığına döndüğü karanlıkta gerçekler para etmiyor. Karanlığın çöktüğü bu toplumlarda dinin ve siyasetin mahalle üfürükçüleri ulema olarak ünleniyorlar. Tüm yaşam alanları Alici ve Sünnî Yezitçi mahalle üfürükçülerinin egemenliğindedir. Üfüren üfürene!

Keskin zalim kılıçlı ve zülfikarlı kelle uçurucu kahramanlar çocukların cücüklerini de uçuracak kadar savaşçıdırlar!

Bunlar solcu olmuş veya sağcı olmuş, fark etmiyor. 14 asırdır böyle şekillenmişler, normale dönüş o kadar kolay mı?

Rabbimiz XWEDA, belki İnsanlar ders alsın, Arapları ve Türkleri musibet olsun diye yaratmıştır. Olamaz mı yani?

Rabbimiz insanlığı cengâver Türk ve Araplardan korusun. İnsan gerici TC devletine esir olup hürriyetini kaybettiğinde İsmi Arapça, soyismi Türkçe olur. Böyle görkemli üstü Mekke, altı Selanik olan canlı gördünü mü?

Biz çöl karanlıkları tarafından beyinden vurgunuz! Kirliyiz, beynimiz çöl barbarlarının kirli fikirlerinin istilasındadır. Kirli değil miyiz? Gerçeklerin aynası yok ki kendimizi bu aynada görelim!

Çok kadınlı ve çok cariyeli din önderlerinin kutsandığı toplumlarda namus, şeref ve insanlıktan bahsetmek gülünç olur. Sarıkların, cübbelerin ve maskelerin altında saklanmak insanın değersizliğini gizleyemez.

Buna rağmen Kürdlerde hala erdemli insanlardan bahsediyorsak, Mezopotaamyalı Kürdlerin kültüründe sağlam bir temel vardır. Biz bu sağlam temel üzerinde bir ulusun yeniden inşasını sağlarsak Mezopotamyalıların asaletini yeniden dünyaya gösterebiliriz.

Roma köle orduları ve işgal-talan ganimetlerini amaçlayan ve köle savaşçılardan  oluşturulan Mekke Muhamediye köle orduları incelenirse bu konu daha kapsamlı bir şekilde bilince çıkarılır.

TC derin devletinin atadığı memurlara din adamı veya lider deme tartişması, Osmanlının son döneminde İttihat ve Terakkicilerden günümüze kadar TEŞKİLAT etrafında devam ediyor.

Talat Paşa’dan günümüze kadar işgalclerin derin yapılanması, atadığı memurlarını dini otorite veya lider olarak halka kabul ettirmede başarılı olmuştur. TC’nin dinciliğe yönelmesi de işgalcilerin derin devletine ait dönemsel bir tercihtir.

Derin devletin siparişi üzerine Anadoluya yerleşen devşirme  kavimler her zaman sinsi oyunlarla yerleşik düzendeki yerlileri bertaraf etmiş, sonuçta katliam ve asimilasyonla bitirmiştir.

TC, ayar verdiği Kürdlerle siyaset yapıyor. Şimdi bölge dünya gündemine girince Kürdlere düşman olan her kesle iş yapıyor. Kürd taşeron unsurların kullanım tarihi geçse Kürdler rahat eder.

TC’nin kullanma ustası Teşkilat, Cumhuriyetten önce kurulmuş ve günümüze kadar çeşitli isimlerle faaliyet göstermiştir. Teşkilat, Kürdleri peşine takacağı zat-ı muhteremleri önce olarak ünlü yapıyor sonra tabulaştırıyor.

Said-i Nursî de Teşkilat’ın o zamanki koşullarına göre hazırlanmıştı. İki tane nazariye kopyesi insanları celbetmeye yetiyordu.

Şimdi biz Kürdlere derin teşkilat yaratması tabulaşmış Said’i Nursî’yi ve günümüzün sol bediüzzamanlarını belgelerle bile anlatamıyoruz.  İşte bu denli şiddetli imanlı olmak böyle bir şeydir!

Geri toplumlar bir dikili taşı, bir kurumuş ağacı Tanrılaştırdığında, o tanrının ölümü bin yılları alır…

Bizim yaşadığımız arazinin insanları Tanrı yaratmakta mahirdirler. Ellerinin hamuruyla, ellerinin çamuruyla o kadar tanrı yarattılar ki, şimdi bölgede tanrı enflasyonu yüzünden elleri birbirlerinin kanına giriyor!

Gericiliğin Alicisi, Muaviye-Yezitçisi arasında fark yok. Çölün kızgınlığında iman kızkınlığı şiddetli olur!

Gericiler hem kuldurlar ve hem de göğün 7. katına göz koyar, Allah’a komşu olmak isterler. Sağına Yezit’i soluna Ali’yi alarak İblis’ten boşalan yeri ikisinin arasıdaki makamda icra etmek isterler.

Bu arabesk gericiler kullukta elde ettikleri becerileri, insanları kendine kul etmek için deneyim olarak kullanırlar.

Siyasal kulluk yoğunluğunda epey deneyim kazanan Kürdler Türkiyede demokratik cumhuriyet kulluğunu başaramadılar. Değişen dünya koşulları yüzünden demokratik konfederal kulluğunu da başaramayacaklar.

Cemaat-ı Kemal’in modası geçtiği için demode siyasetin peşine düşmeye gerek yok. Derin devletin plan ve program şurası bir yol bulur.

Posted in BÜTÜN MAKALELER | Leave a Comment »